ტექნოპარკში გაიმართა პროექტის “ასწავლე ლობოტს“ (lawbot) პრეზენტაცია. საკონსულტაციო სააგენტომ CCLA შექმნა პირველი ქართული იურისტი ბოტი. მას იურიდიული მომსახურების გაწევა შეუძლია.

ღონისძიება განხორციელდა CCLA-ს, ELSA Tbilisi-სა და ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს მხარდაჭერით.

აღნიშნული პროექტი ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თანადაფინანსების გრანტების პროექტის გამარჯვებულია.

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here