მთავარი მეცნიერება და ტექნიკა

ფიზიკოსებმა კვანტური სახაზავი შექმნეს

1173

ფიზიკოსების ჯგუფმა რუსული კვანტური ცენტრიდან და მოსკოვის ფიზიკისა და ტექნოლოგიის ინსტიტუტთან ერთად შექმენს სპეციალური კვანტური ბმის მდოგომარეობა, რომელიც შეიძლება გამოვიყენოთ, როგორც “მაღალი სიზუსტის სახაზავი” დიდი მანძილების სუბატომური სიზუსტით გაზომვისთვის. ტექნიკა რომელიც აღწერილია  ჟურნალში Nature Communications, გამოყენებული იქნება ოპტიკური ინტერფერომეტრების სიზუსტის გასაუმჯობესებლად, როგორიც LIGO პროექტში გამოიყენება გრავიტაციული ტალღების აღმოჩენისათვის.

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here