2018 წელი საკმაოდ რთული აღმოჩნდა Microsoft-ისთვის. ეს წელი ბევრი შეცდომითა და ხარვეზით იყო სავსე, თუმცა ერთ-ერთი პრობლემა გადაჭრილია: windows 10-ის უახლესი განახლება ახლა უკვე ხელმისაწვდომია ყველა მსურველისთვის. ხარვეზები აღმოფხვრილია.

Microsoft-მა აღმოფხვრა რიგი ბაგები, რომლებიც მომხმარებლებს ხელს უშლიდნენ ვინდოუს 10-ის 2018 წლის ოქტომბრის განახლების დაყანებას

Microsoft-ში ბევრი იმუშავეს, რომ ყველა კომპიუტერისთვის ხელმისაწვდომი ყოფილიყო ეს განახლება. Windows 10 იმ სისტემებზე იბლოკებოდა, რომლებსაც არ ჰქონდათ შეთავსებული software (პროგრამული) და hardware (ტექნიკური) დრაივერები.

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here