თანამედროვე სამყაროში, როდესაც განათლების უმთავრესი ამოცანა მოსწავლეების შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენაა, დიდი ადგილი ეთმობა არაფორმალურ სივრცეებს.
“ბრეინ ჰაბი” არაფორმალური განათლების სივრცეა, მისი მთავარი მიზანი კი საგანმანათლებლო სისტემაში თანამედროვე სტანდარტების დანერგვაა. ინდივიდუალური მიდგომა, პიროვნული და პროფესიული განვითარება, თანამედროვე მიდგომებით ინტერესთა სფეროების აღმოჩენა და სხვ.

Brain Hub-ი სტარტაპერის პროექტია. სტარტაპერი თიბისი ბანკის პროგრამაა, რომლის მიზანია სტარტაპების განვითარების ხელშეწყობა და ახალი ბიზნესის წამოწყების სტიმულირებაა.

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here