განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში განაცხადეს, რომ საგანმანათლებლო სისტემაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინოვაციების, ტექნოლოგიებისა და მეცნიერების მიმართულებით მუშაობაა. 

მიხეილ ბატიაშვილის თქმით, განათლების ახალი მოდელი მოიცავს ინოვაციასა და ტექნოლოგიებს,უსაფრთხოებას, ეროვნულ გამოცდებს, ტექნოლოგიებსადა სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს. 

როგორც განაცხადეს, განათლების რეფორმის ერთ-ერთი ყველაზე აუცილებელი მიმართულება სამეცნიერო მიმართულების განვითარება და ხელშეწყობაა, რათა საქართველო გახდეს ერთიანი ევროპული სამეცნიერო სივრცის ნაწილი.

პასუხის გაცემა

შეიყვანეტ კომენტარის ტექსტი
შეიყვანეთ თქვენი სახელი