სმენადაქვეითებული ადამიანებისთვის ახალი  ფუნქციები Google Play Store-ში იქნება ხელმისაწვდომი. 

Live Transcribe და Sound Amplifier სმენადაქვეითებულ ადამიანებს ტრანსკრიფციასა და ხმის გამაძლიერებელს შესთავაზებენ. 

Live Transcribe აწმყო, რეალურ დროში გარდაქმნის საუბარს ტექსტუალურ მასალად, ხოლო Sound Amplifier-ი მომხმარებლებს საშუალებას მისცემს თავიანთ სმენაზე მორგებული პარამეტრები დააყენონ. 

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here