განახლებული მომსახურების პირობებში Spotify უფრო მკაცრად გააკონტროლებს რეკლამების ბლოკირებას. როგორც TechCrunch-ი წერს, ad blockers-ის გამოყენება მომხმარებელების მხრიდან აკრძალულია, შესაბამისად პლატფორმა მიიღებს ყველა ზომას, რომ არალეგალური ხასიათის აქტივობები აიკრძალოს და გაკონტროლდეს. 
როგორც ირკვევა, ახალი სამომხმარებლო პირობების ფარგლებში, ყველა მომხმარებელი, რომელიც Ad Blockers გამოიყენებს, ან ნებისმიერ მსგავსი ტიპის არალეგალურ იარაღს პლატფორმის წინააღმდეგ, დაიბლოკება, ან ანგარიში შეუჩერდება. 

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here