9 თებერვალს 10:00 საათზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 1 კორპუსის 115 -ე აუდიტორიაში  ჩატარდება ღონისძიება Workshop with Startup Wise Guys and Civitta. ღონისძიებაზე B2B სტარტაპისა და პროტოტიპის მქონე პირებს შესაძლებლობა აქვთ წარადგინონ საკუთარი სტარტაპ იდეა საერთაშორისო  ექსპერტების წინაშე. წარმატების შემთხვევაში მონაწილეებს შესაძლებლობა ექნებათ Startup Wise Guys-ს ტალინისა  და ვილნიუსის ბანაკებში (Bootcamps) მოხვედრის. 
ღონისძიება ორგანიზებულია საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ.

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here