საქართველოს უნივერსიტეტის ინოვაციების ცენტრ UG Startup Factory-ს  ერთ- ერთ სტარტაპს TTM Group-ს დახმარება ესაჭიროება. ჯგუფმა ქ. თბილისის მერიის მიერ გამოცხადებულ პროექტში „შენი იდეა ქალაქის მერს“, განხილვაზე გააზავნა საგზაო უსაფრთხოებისთვის განკუთვნილი პროექტი. 
პროექტის შემდეგ ეტაპზე გადასასვლელად საჭიროა თბილისში რეგისტრირებული 2500 მოქალაქის მიერ პროექტისთვის ხმის მიცემა. 
პროექტის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია:  https://idea.tbilisi.gov.ge/idea-details/6243

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here