ტრეინინგი “საგამომგონებლო ამოცანების ამოხსნის თეორია” ტექნოპარკში ფაბლაბის ორგანიზებით მიმდინარეობს.აღნიშნული ტრეინინგის საშუალებით დაინტერესებულ პირებსა და მონაწილეებს აქვთ საშუალება, რომ გახდნენ ნოვატორები და გამომგონებლები. კურსს უძღვება მიხეილ კოტიშაძე – საქართველოში ერთადერთი ტრენერი საგამომგონებლო უნარების სწავლების მიმართულებით.

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here