ვაკის მედიათეკაში პროფესორი სანდრო ასათიანის ლექცია ჩატარდა თემაზე „ინტერნეტი, სოციალური ქსელი, ბითქოინი – დეცენტრალიზებული ქსელის მუშაობის პრინციპები“.”ინტერნეტი დეცენტრალიზებული ქსელია. მისი ცენტრალიზებულად მართვა ან გათიშვა შეუძლებელია. ინტერნეტის შექმნამ განაპირობა ისეთი დეცენტრალიზებული სისტემების ჩამოყალიბება, როგორებიცაა ვები ანუ ვებგვერდების ერთობლივობა, სოციალური ქსელი და დეცენტრალიზებული ფულადი ერთეული ბითქოინი.მომხსნებელი ისაუბრებს დეცენტრალიზებული სისტემების მუშაობის პრინციპებზე, კერძოდ, განხილული იქნება:
– ინტერნეტის- ვების- სოციალური ქსელების- ბითქოინის ფუნქციონირების პრინციპები.” – წერია ღონისძიების აღწერაში. 

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here