ქართული AI კომპანია მსოფლიოს 5 საუკეთესო გუნდს შორის მოხვდა. ხელოვნური ინტელექტისა და პროგრამული უზრუნველყოფის მიმართულებით მომუშავე ქართული ორგანიზაცია  SYSTEM CORP.  მოხვდა Microsoft-ის მიერ ორგანიზებულ პროგრამა AI Guardian-ის ფინალში. SYSTEM CORP.-ის პროექტი ხელოვნური ინტელექტის განათლების მიმართულებით გამოყენებას ეხება. უფრო კერძოდ კი, სმენადაქვეითებულებისთვის საუნივერსიტეტო განათლების მიღების შესაძლებლობის მიცემას.
პროექტს სახელად Echo ქვია და მისი უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ ის Live რეჟიმში გარდაქმნის საუბარს ტექსტად და პირიქით.

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here