21 აპრილს ტერმინალში Startup Grindr Tbilisi-ს ორგანიზებით დაიწყო Venture Elevator პროგრამა.
“Venture Elevator არის პროგრამა, რომელიც ეხმარება სტარტაპს ისწავლოს, განავითაროს საკუთარი იდეა და უკეთ გამოიყენოს სტარტაპებისთვის არსებული გლობალური შესაძლებლობები. პროგრამა შედგება 8-კვირიანი სატრენინგო ციკლისგან და მოიცავს მოწვეულ სტუმრებთან შეხვედრებს, მენტორებთან კონსულტაციებსა და საინვესტიციო პრეზენტაციების წარ დგენაში (pitching) წვრთნებს.” – ვკითხულობს ღონისძიების აღწერაში. 
პროექტი მხარდაჭერილია აშშ-ის საელჩო საქართველოში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის, Startup Grind Tbilisi – სა და საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ. 

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here