ზუგდიდის ტექნოპარკის ფაბლაბში მესტიის, ფოთის, ჯვარის და ბათუმის პროფესიული ფაბლაბების კოორდინატორებისთვის გადამზადების პროგრამა ჩატარდა.გადამზადების პროგრამა სპეციალურად იყო შედგენილი თეორიული ცოდნისა, თუ პრაქტიკული დავალებებისა და ნიმუშების საფუძველზე.
ფაბლაბის კოორდინატორებმა გაიარეს ტრენინგები სხვადასხვა მაღალტექნოლოგიურ დანადგარზე. გადამზადების პროგრამას კი ზუგდიდის ფაბლაბის ტექნიკოსი შალვა მილორავა უძღვებოდა.

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here