თიბისელებს შეუძლიათ, საკუთარი ბიზნეს იდეების განსავითარებლად 6-თვიანი დეკრეტი აიღონ და ეს დრო ჩანაფიქრის განხორციელებას მოახმარონ – თიბისის პროექტი “სტარტაპ-დეკრეტი” იწყება.

იდეის ავტორების აზრით, ბიზნესს ისეთივე ყურადღება სჭირდება, როგორც ახალშობილს, სწორედ ამიტომაც ჰქვია პროექტს “სტარტაპ-დეკრეტი”. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, დეკრეტულ შვებულებას თიბისი ბანკი სრულად აანაზღაურებს. ის თანამშრომლებს ჩანაფიქრის ჯერ სტარტაპად, შემდეგ კი ბიზნესად ქცევაში დაეხმარება.

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here