2 ივლისიდან 13 ივლისის ჩათვლით UG IT Academy-ს ორგანიზებით ჩატარდება კურსი კიბერ უსაფრთხოებაში. 
“კურსი განკუთვნილია, როგორც ინდივიდუალური კიბერუსაფრთხოების უნარ-ჩვევების გასაცნობად და ასამაღლებლად რიგითი მომხმარებლებისათვის, ასევე ორგანიზაციულ დონეზე კიბერუსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, მენეჯერული პოზიციებისთვის. კურსი შედგება როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული ვორქშოპებისა და სავარჯიშოებისგან” – ვკითხულობთ კურსის აღწერაში.

სილაბუსისთვის და დეტალური ინფორმაციისთვის იხ. ბმული: http://itacademy.ug.edu.ge/course/19

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here