ფაბლაბ ტექნოპარკში ბავშვებისთვის განკუთვნილი FAB სკოლის ტრენინგები მიმდინარეობს.
“mBlock – არის ელექტრონული კონსტრუქტორი, რომლის მეშვეობითაც მოსწავლეები პროგრამირების გზით ალგორითმების შექმნასა და რობოტების კონსტრუირებას შეისწავლიან. SNAP CIRCUITS ვორქშოფის ფარგლებში მოსწავლეები გაეცნობიან ელექტროტექნიკის საფუძვლებს. მათ შეხება ექნებათ ფიზიკის ისეთ სფეროებთან, როგორიცაა ელექტრობა და მექანიკა.”
სარეგისტრაციო ფორმები და დამატებითი ინფორმაცია – http://bit.ly/2TXAMTF და http://bit.ly/2EjEeCJ

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here