100 000 ლარიანი საგრანტო პროგრამის ფინალისტი სტარტაპები ცნობილია. საბოლოოდ, ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტომ (GITA) 150-დან 41 აპლიკანტი შეარჩია.

„საგრანტო კონკურსის მიმართ ინტერესი 195-მა აპლიკანტმა გამოხატა. აქედან, 45-მა განაცხადმა ვერ გაიარა ადმინისტრაციული შეფასების ეტაპი. ხარისხობრივი შეფასების შედეგად, რომლის დროსაც 2 დამოუკიდებელი საერთაშორისო ექსპერტი აფასებს განაცხადს, დარჩენილი 150 აპლიკანტიდან შეირჩა 41 პროექტი. უკლებლივ ყველას, 195-ვე აპლიკანტს, აქვს შესაძლებლობა, შევიდეს პორტალზე, სადაც პირად გვერდზე მიიღებს სრულყოფილ ინფორმაციას, როგორც შეფასებისა და მიღებული ქულების, ისე ექსპერტთა რეკომენდაციების შესახებ“, – ამბობენ GITA-ში.

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here