ზუგდიდის ტექნოპარკში დასრულდა ტრეინინგების სერია ”დაიწყე და განავითარე შენი ბიზნესი”. პროექტი ხუთი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა.

პროექტის ფარგლებში, ბენეფიციარებს ჩაუტარდათ ტრენინგი ორ მოდულში:
· შეიმუშავე შენი ბიზნეს იდეა (GYB)
· დაიწყე საკუთარი ბიზნესი (SYB)

“ტრენინგი ჩატარდა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ორგანიზებით, რომელსაც კოორდინაციას უწევს სააგანეტო ”აწარმოე საქართველოში”, ხოლო პარტნიორები არიან საქართველოს ინოვაცოების და ტექნოლოგიებს სააგენტო, სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო, შემოსავლების სამსახური, ფინანსთა სამინისტროს აკადემია და დამსაქმებელთა ასოციაცია.” – წერს ტექნოპარკი ზუგდიდი

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here