კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ გამოქვეყნებული ფიქსირებული ინტერნეტის აბონენტების ახალი სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, ბოლო მონაცემებით, საქართველოში, ფიქსირებული ინტერნეტის აბონენტთა სტატისტიკა შემდეგნაირად გადანაწილდა:
 ოპტიკური ინტერნეტი – 79%; Wi-Fi – 12% ;  xDSL – 6.6%, ხოლო – LTE – 2.7%

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია მაუწყებლობისა და ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროს ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოა.

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here