ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოსა (GITA) და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამას (USAID Economic Security Program) შორის.

“თანამშრომლობა მიზანია საქართველოს კონკურენტუნარიანობის გაზრდის ღონისძიებების სტიმულირება, ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა.

მემორანდუმის ფარგლებში დაგეგმილია თანამშრომლობის სტიმულირება ტექნოლოგიური სტარტაპების გაძლიერების, ქართული ბიზნესის პოპულარიზაციის გაზრდის მიმართულებით. შედეგად, უნდა შეიქმნას მაღალი ღირებულების სამუშაო ადგილები, ხელი შეეწყოს ინვესტიციების მოზიდვას ბიზნესში და მათ გლობალურ ღირებულებათა ჯაჭვში ჩართვას. “

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here