ევროპულ სამეცნიერი ინსტიტუციებთან – ESF-სა და Euroscience -თან შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის თანამშრომლობის ახალი ეტაპი დაიწყო. ამასთანავე, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი Euroscience-ის ორგანიზაციის კორპორატიული წევრი გახდა.

“ევროპული სამეცნიერო ფონდის მისიაა ხელი შეუწყოს ევროპაში უმაღლესი ხარისხის მეცნიერებას და კვლევებისა და ინოვაციების პროგრესს. მისი საქმიანობა ორიენტირებულია აამაღლოს მეცნიერებისა და მეცნიერებასთან დაკავშირებული აქტივობების ხარისხი და ეფექტიანობა.”

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here