ბორჯომში, სასტუმრო ბორჯომი-ლიკანში 19-22 დეკემბერს ჩატარდება ბიზნეს ბანაკი. ბანაკში მონაწილეები სპეციალური კონკურსის შედეგად შეირჩევიან. შერჩევის პირველი ფაზის შემდეგ მონაწილეებს მუშაობა მოუწევთ შემდეგ დავალებებზე:

  1. რა პრობლემას გადაჭრის შენი პროდუქტი ან სერვისი?
  2. ვინ იქნება შენი ძირითადი მომხმარებელი?
  3. რა იქნება შენი პროდუქტისა თუ სერვისის ფასი?

მონაწილეობის მიღება უფასოა და შესაძლებელია საქართველოში მცხოვრები ყველა ადამიანისთვის. ბანაკის სამუშაო ენაა ქართული. რეგისტრაციისთვის შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა:
https://forms.gle/vYwY8Y5MrFyvGRNs8

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here