“ტროლი” ინტერნეტ სლენგია, რომელიც აღნიშნავს ადამიანს, რომელიც აქვეყნებს არაადეკვატურ, არასწორ, პროვოკაციულ ინფორმაციას ფორუმზე, ჩატში, სოციალურ ქსელში, ბლოგზე და ა.შ. სულ ახლახანს შეიქმნა პროექტი vinvinaris.com. აღნიშნული ვებგვერდი ბოტების ამოცნობის ორ მეთოდს იყენებს, ერთი დაფუძნებულია  ენის ნატურალური დამუშავების კომპლექსურ ალგორითმებსა და მანქანური სწავლების (Machine Learning) -ის უახლეს გადაწყვეტების ერთობლიობაზე, რომელსაც უთავსებენ მეორე მეთოდს – საზოგადოების მიერ დარეპორტებული პროფილების მექანიკურ ანალიზს.

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here