ფსიქიკური ჯანმრთელობის მიმართულებით, საქართველოში პირველი ინტერნეტ-ფორუმი 22 ნოემბერს ამოქმედდა. ინტერნეტ-ფორუმი psychoeducation.ge/forum/  საქართველოს ფსიქოგანათლების საზოგადოებამ შექმნა.
„ჩვენი მიზანია ხელი შევუწყოთ საზოგადოებაში ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სტიგმების დაძლევას, შევქმნათ სივრცე, სადაც ნებისმიერ ადამიანს, ანონიმურად შეეძლება მხარდაჭერისა თუ ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული გამოცდილების/ინფორმაციის მიღება და გაცემა“, – საქართველოს ფსიქოგანათლების საზოგადოება.

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here