იუთუბერების ნაწილი ხშირად აწყდება პრობლემებს საავტორო უფლებებთან დაკავშირებით. YouTube-მა განაახლა Studio Dashboard. ამგვარად კრეატორებს შეუძლიათ უფრო ნათელი სურათი მიიღონ იმის შესახებ თუ მათ რომელ ვიდეოს აქვს საავტორო უფლებების დარჭვევასთან დაკავშირებული პრობლემები. მათ შეუძლიათ მარტივად ამოიღონ ვიდეოდან შესაბამისი მონაკვეთი. ვიდეოების სექციას დაემატა შეზღუდვების კატეგორია, რომელიც ხსნის ტაბს პრობლემური ვიდეოებით.

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here