ბაკურიანში, სასტუმრო “Eurika”-ში,  სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის ორგანიზებით 8 იანვრიდან სამეცნიერო ბანაკში გაიმართება.
ამ ეტაპზე, ზამთრის სეზონზე, საერთაშორისო ბანაკებში ბავშვებისთვის და მოზარდებისთვის  ტარდება მიღება 2 მიმართულებით: 1) “ETHICAL HACKER” CAMP –  პროექტის მთავარი მიზანია – ახალგაზრდა კიბერ უსაფრთხოების სპეციალისტების მომზადება და კიბერ უსაფრთხოების სფეროს პოპულარიზაცია ახალგაზრდებში.
უსაფრთხოების ბანაკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქტივობა არის კიბერ შეჯიბრი. ამ შეჯიბრის ფარგლებში მონაწილე გუნდები წარმოადგენენ თავიანთ პროექტებს
2) GRAPHIC DESIGN CAMP – კომპიუტერული დიზაინის ბანაკი არის რვა დღიანი ინტენსიური პრაქტიკული პროგრამაა, მიმართული გრაფიკული დიზაინის და მისი ძირითადი მიმართულებების შესწავლაზე. ბანაკის მონაწილეები შეისწავლიან დიზაინის ძირითად პრინციპებს, ნახავენ და გაიაზრებენ სხვაობას ვექტორულ და რასტრულ გრაფიკებს შორის, ისწავლიან ისეთი პროგრამების გამოყენებას, როგორებიცაა Photoshop და Corel Draw, ასევე ვიდეო მასალების რედაქტირებას Vegas Pro-ს გამოყენებით.

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here