რას ვარაუდობენ, რომ სამომავლოდ რომელ სამუშაო ადგილებსა და პოზიციებს შექმნის ხელოვნური ინტელექტის განვითარება?

  • ალგორითმების შავი ყუთის გამხსნელები
  • დეველოპერი ტრენერები, რომლებიც რობოტებს დაეხმარებიან ადამიანის ქცევებისა და ჩვევების გაგებაში
  • მსახურთა მეთვალყურე-მმართველები, რობოტების სანდოობისა და უნებლიე შედეგების ეფექტურად გასაკონტროლებლად

შეგახსენებთ, რომ ხელოვნური ინტელექტი არის კომპიუტერული მეცნიერების დარგი, რომელიც მიზნად ისახავს ინტელექტუალურ კომპიუტერულ მანქანის/პროგრამის შექმნას რომელსაც ექნება უნარი მიაღწიოს ადამიანის ინტელექტის გაგებას.

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here