ევროკავშირს მეტი დრო სჭირდება იმ რეგულაციების განსასაზღვრად, რომლებიც ამ ტექნოლოგიის ბოროტად გამოყენების შესაძლებლობას გამორიცხავს. ახლა კი დადგა დრო, როდესაც ევროკავშირი სახის ამომცნობი ტექნოლოგიის აკრძალვას განიხილავს. როგორც ირკვევა, ახალი რეგულაცია, შესაძლოა, 3-5 წლის ვადით ამოქმედდეს.
ამ ტექნოლოგიის გამოყენების მართებულობასთან დაკავშირებით, უკვე დიდი ხანია, რაც აზრთა სხვადასხვაობა არსებობს.

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here