ფეისბუქი მომხმარებლებს ხმოვანი ჩანაწერებით თანხის გამომუშავებას სთავაზობს. კომპანია გარკვეულ თანხას გადაუხდის იმ ადამიანებს, რომელთა ხმის ჩანაწერებსაც საუბრის ამომცნობი ტექნოლოგიის გასაუმჯობესებლად გამოიყენებენ.

მსურველებს საკუთარი ხმის ჩაწერა ბაზრის კვლევის აპლიკაცია Viewpoints-ის ახალი პროგრამის, Pronunciations-ის საშუალებით შეეძლებათ.

ახალ პროგრამაში მონაწილეობის მიღება 18 წელზე უფროსი ასაკის აშშ-ის იმ მოქალაქეებს შეეძლებათ, რომლებსაც ფეისბუქზე 75-ზე მეტი მეგობარი ჰყავთ. 

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here