ამერიკულმა კომპანიამ Goodyear ინოვაციური საბურავი reCharge დაამზადა. ეს არის საბურავი, რომელიც არასდროს ცვდება. როგორც ირკვევა, თხევადი ნაერთის მეშვეობით სწრაფად ცვეთადი რეზინის ზედაპირი თავად აღდგება.
ამასთან ერთად, აღნიშნული ინოვაციური საბურავი ხელოვნური ინტელექტის მეშვეობით გზის მდგომარეობისა და ამინდის მიხედვით არსებულ ნივთიერებას შეარჩევს.

reCharge-ის ღირებულება ჯერჯერობით უცნობია.

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here