ქართული App Store ნაწილობრივ ამუშავდა. ერთერთმა მომხმარებელმა ლაშა შეყილაძემ უკვე მიაბა ანგარიშს კუთვნილი ბარათი და აპლიკაცია შეიძინა. მან ახალი ბარათი    საიტიდან დაარეგისტრირა, მონიშნა საქართველო, მიაბა ქართული ბარათი და ფასიანი აპლიკაციები. გადმოწერა..ღირებულება დოლარშია და ლარის ექვივალენტი იჭრება. ქართული Appe Store-ს ხარვეზები აქვს. ლაშამ Apple Music-ის გააქტიურება ვერ შესძლო.ქართული App Store-ს ქონა მხოლოდ ახა;ლ ID-ის გახსნის შედეგადაა შესაძლებელი.          

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here