დღეიდან Skype-ის ახალი თაობის აპლიკაცია გახდა ხელმისაწვდომი სამაგიდო კომპიუტერებისთვის, რომელიც ჯერ მხოლოდ პრევიუა, დაუსრულებელია და დახვეწას საჭიროებს.

სერვისს დაემატა mentions, როგორც Twiteer-ში და Telegram-ში. რეაქციები შეტყობინებებზე, როგორც Slack-ში, მედია გალერეა როგორც სხვა მესინჯერებში და გადამუშავებული ჯგუფური ზარების სექცია.

პროგრამის გადმოწერა შესაძლებელია Skype Insider-პროგრამის გვერდიდან.

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here