7 ივნისს, საქართველოს უნივერსიტეტისა და RIPE NCC-ის ორგანიზებით  სემინარი თემაზე: ,,ინტერნეტის საფუძვლები და მონაცემთა ბაზის ანალიტიკა’’ ჩატარდა

დღევანდელი სემინარის სპიკერები იყვნენ:

1. Christian Teuschel (RIPE NCC, სისტემური არქიტექტორი)

2. Vahan Hovsepyan (RIPE NCC, საგარეო ურთიერთობათა ოფიცერი ცენტრალურ აზიასა დაკავკასიაში);

3. უჩა სეთური (RIPR NCC Fellow, საქართველოს მცირე და საშუალო სატელეკომუნიკაციოოპერატორების ასოციაცია-აღმასრულებელი დირექტორი)

დღის განმავლობაში განიხილეს შემდეგი თემები:

პირველი ნაწილი – “The Internet 101”

• A small history of the Internet

• How the TCP/IP network works!

• The Domain Name System (DNS)

• How IoT is changing the Internet

• Interactive session: Disrupting the field of XXX, now and in the future? The Internet governance ecosystem and the role of an RIR!

• RACI/RIPE Fellowship – “Engaging academia in Internet governance!”

• RIPE NCC Activities in Georgia and the region

მეორე ნაწილი – Internet Data Analytics

• Internet Measurement Data Sets

• RIPE NCC’s Measurement Systems: RIS and RIPE Atlas

• “Big Data” at the RIPE NCC

• RIPE NCC’s Open Data Platform: RIPEstat

• Examples of Data Analytics

• Interactive session: “Will the Internet fundamentally change in the future?”

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here