თიბისის ახალ პლატფორმა Businesstools.ge-ს ვებ-სერვერი Bitrix24-CRM დაემატა.

Customer Relationship Management (CRM) არის ბიზნეს სტრატეგია, რომელიც დაინტერესებულ კომპანიებს საშუალებს აძლებს მომგებიანი და გრძელვადიანი ურთიერთობები ჩამოაყალიბონ მომხმარებლებთან/

Bitrix24-ის CRM მოდულის მეშვეობით შესაძლებელია ათასობით კლიენტთან კავშირის დამყარება, მათი მოთხოვნების დაკმაყოფილება/გათვალისწიება და მათი მხარდაჭერა.

შეგახსენებთ, Businesstools.ge თიბისი ბანკის მხარდაჭერით შექმნილი პლატფორმაა, რომელიც ბიზნესს საქმიანობას უმარტივებს.

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here