მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესის გაძლიერების მიზნით ჩატარდება ტრენინგები თემაზე ბიზნესის გაძლიერება საქართველოს რეგიონებში. 
პროექტის ფარგლებში შეირჩევიან მეწარმეები საქართველოს 37 მუნიციპალიტეტიდან, რომლებსაც ჩაუტარდებათ ტრეინინგები ელექტრონული კომერციის, სახელმწიფო სერვისების გამოყენებისა და ციფრული მარკეტინგის მიმართულებით. 
პროექტი ხორციელდება 2018 წლის ნოემბრიდან კრეატიული განვითარების ცენტრისა და საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოსთან თანამშრომლობით.
 მონაწილეობის მისაღებად დარეგისტრირდით:
https://goo.gl/Dxq3wD

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here