ფაბლაბ ტექნოპარკში FAB სკოლის ტრენინგებს ორი ახალი მიმართულება დაემატა. პირველი არის mBlock და მეორე SNAP CIRCUITS.
SNAP CIRCUITS ვორქშოფის ფარგლებში 10-15 წლამდე ასაკის მოსწავლეები გაეცნობიან ელექტროტექნიკის საფუძვლებს. შეეხებიან ისთ სფეროებს, როგორებიცაა ელექტრობა და მექანიკა.
mBlock კი არის ელექტრონული კონსტრუქტორი. ამ ელექტრონული კონსტრუქტორის მეშვეობით 10-15 წლამდე მოსწავლეები პროგრამირების გზით ალგორითმების შექმნასა და რობოტების კონსტრუირებას შეისწავლიან.

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here