ტექნოპარკის ფაბლაბის ტექნიკური გუნდი პროფესიული კოლეჯების ფაბლაბების კოორდინატორებს დანადგარების ტრენინგებს უტარებს. 

“შეგახსენებთ, რომ საქართველოში 24 ფაბლაბიდან 14 პროფესიული კოლეჯების ბაზაზეა შექმნილი. სასწავლებლების სტუდენტებს საშუალება აქვთ კოლეჯში მიღებული თეორიული ცოდნა გადაიტანონ პრაქტიკაში.” – წერს ფაბლაბ ტექნოპარკი. 

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here