ტექნოპარკში ინოვაციის ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაზრდის (IICI) პროექტის პრეზენტაცია გაიმართა, რომელსაც მსოფლიო ბანკი და ევროკავშირი ახორციელებს. 
“პროექტის მიზანია გაზარდოს GITA- ს შესაძლებლობები და განახორციელოს ინოვაციისა და მეწარმეობის პოლიტიკა და პროგრამები საშუალო და გრძელვადიანი სტრატეგიებითა და შედეგებით; მოახდინოს საქართველოში საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და კერძო სექტორს შორის ტექნოლოგიური ინოვაციების შესაძლებლობის ტესტირება და დემონსტრირება; გააუმჯობესოს ინოვაციური სტარტაპების ინვესტირების და ადრეულ ეტაპზე მყოფი კომპანიების დაფინანსების შესაძლებლობები.” – წერს ტექნოპარკ საქართველო.

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here