საქართველოში სულ ცოტა ხნის წინ შეიქმნა “საქართველოს საავტორო უფლებამფლობელთა ასოციაცია”, რომლის მთავარი მიზანი  ინტელექტუალური საკუთრების დაცვაა. შესაბამისად, საქართველოში მუსიკალური საკუთრების დაცვა ინოვაციური ტექნოლოგიით იქნება შესაძლებელი.
ასოციაცისთვის მნიშვნელოვანია ინოვაციური ტექნოლოგიის – „Rozum-b2b” ფლეიერის დანერგვა, რომელშიც მოთავსებულია მსოფლიოში არსებული ნაწარმოებები. ამ დროისთვის იქმნება ვებ გვერდი Rozum.ge, რომელიც მოახდენს ინტელექტუალური საკუთრების იდენტიფიცირებასა და შემდგომში უკვე შესაბამის ქმედებებს. 

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here