30-31 აგვისტოს ტრეინინგი “კიბერუსაფრთხოების მენეჯმენტი sme და სტარტაპ სექტორისთვის” ჩატარდა ტექნოპარში. ტრეინინგს გაუძღვა ტრენერი კიბერუსაფრთხოების საგანმანათლებლო კვლევითი ცენტრის CYSEC დამფუძნებელი ანდრო გოცირიძე.

“ბიზნესის წარმატებული განვითარება თანამშრომლების სწრაფ რეკრუტირებას, ოფისების დამატებას, წარმოების მასშტაბების ზრდას განაპირობებს. ასეთ დროს კიბერუსაფრთხოება როგორც წესი, ვერ ხვდება დღის წესრიგში. არადა ბიზნესის ზრდა მეტ კომპიუტერს, ინფორმაციას, მონაცემებს, სუსტ წერტილს და შესაბამისად მეც რისკებსაც მოიცავს. სწრაფი განვითარება ასევე გულისხმობს მეტ თანამშრომელს, რომელიც არასათანადოდ ერკვევა კიბერუსაფრთხოების საკითხებში, ხდება ონლაინ-თაღლითობის მსხვერპლი და საფრთხეს უქმნის ორგანიზაციას. “

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here