ზუგდიდის ტექნოპარკი აცხადებს CorelDraw-ს უფასო კურსებს.
სასწავლო კურსი ითვალისწინებს:

  1. ვექტორული ობიექტების შექმნა რედაქტირება.
  2. ფოტოგამოსახულების ვექტორებში გადაყვანა და დამუშავება.
  3. ლოგოტიპების, სარეკლამო აბრების, ბანერების, ფლაერების და სხვა ბეჭდვითი მედიის ორიგინალ მაკეტების შექმნა.
  4. მხატვრული ეფექტების, ფერთა ტონალობების სწორად შერჩევა.
  5. ფილტრების, ფენების და ნიღბების პროფესიონალური გამოყენება.

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here