28 სექტემბერს, საქართველოს უნივერსიტეტი მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში საერთაშორისო კონფერენციას გამართავს, თემაზე: “IV ინდუსტრიული რევოლუცია და ბლოკჩეინი- eGovo/GovTech ბლოკჩეინის ეპოქაში“.

ღონისძიების ერთ-ერთი მთავარი საკითხია ბლოკჩეინის შესაძლებლობები საჯარო ადმინისტრირების და ელმმართველობის სფეროში, ასევე კონფერენციაზე განიხილავენ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიცაა: ინდუსტრია 4.0 და ციფრული ტრანსფორმაცია; ბლოკჩეინი და eGov/Govtech; ბლოკჩეინი და საჯარო ფინანსების მენეჯმენტი; ბლოკჩეინი და ენერგოსექტორი; ბლოკჩეინი და განათლების სფერო; ბლოკჩეინი და რეგულაციები.

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here