გერმანული კიბერუსაფრთხოების კომპანიის განცხადებით 120 მილიონი ინდოელი პაციენტის სამედიცინო მონაცემები დაიჰაკა. მონაცემები ხელმისაწვდომი გახდა ინტერნეტის საშუალებით ყველასთვის და თან უფასოდ. ინფორმაცია მოიცავდა სამედიცინო კვლევის შედეგებს, სურათების ფოტოებს და ა.შ. პაციენტებს შორის შესაძლოა იყოს ნებისმიერი ვინმე, როგორც ცნობილი სახე ასევე პოლიტიკოსი.

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here