ინტერნეტში გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ Silknet-ის ხელშეკრულებაში მითითებული ჯარიმა Wi-Fi როუტერზე უპაროლო დაშვების გამო 20 000 ლარით დაჯარიმების შესახებ არ შეესაბამება სიმართლეს. როგორც კომპანიამ განმარტა, რომ მომხმარებლები დაჯარიმდებიან სერვისის “შემდგომი პირდაპირი თუ ირიბი გადაყიდვა/გადაცემა სხვა პირებისთვის კომერციული მიზნით და აღნიშნული ბუნებრივია არ გულისხმობს კომპანიის აბონენტების დაჯარიმებას WIFI მოწყობილობაზე პაროლის არ გამოყენების გამო”

სრულა კომპანიის განცხადებას შეგიძლიათ გაეცნოთ ოფიციალურ საიტზე

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here