ახმეტის ინოვაციების ცენტრში მიმდინარეობს ტრეინინგი თემაზე მიკრო, მცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის ელექტრონულ წიგნიერებაში, რომელიც მოიცავს ელექტრონულ ბიზნესს, ელექტრონულ კომერციას და ელექტრონულ მმართველობას.

“ტრენინგი მიმდინარეობს –პროექტის “ბიზნესის გაძლიერება საქართველოს რეგიონებში” ფარგლებში და ახორციელებს საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო კრეატიული განვითარების ცენტრთან ერთად, „ინტერნეტი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში”

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here