< 1

სერვისები YouTube Red და Google Play Music ძალიან მალე გაერთიანდება. კომპანიამ მომხმარებლის მონაცემების ტრანსფერის დეტალები დააზუსტა და შეატყობინებს ორივე სერვისის მოხმმარებლებს ცვლილებების განხორციელებამდე. მობილური აპლიკაციების გაერთიანებაზე ჯერ საუბარი არ არის.

გაურკვეველი რჩება YouTube Music-ისა და YouTube TV-ის მომავალი განვითარების გეგმა, თუმცა შესაძლოა ეს სერვისებიც ერთმანეთთან დაკავშირებული გახდნენ.

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here