ახალი კვლევის თანახმად, Google ძიების შედეგებს პერსონალიზებას მაშინაც უკეთებს, როდესაც ინკოგნიტო ფანჯარა გაქვთ გახსნილი.

ზოგადად, google ძიების შედეგებს პერსონალიზებას ადგილის, ძველი ძიებებისა და სხვა ფაქტორების მიხედვით აკეთებს. თუმცა, არსებობს Incognito window, ანუ საიდუმლოდ დაგუგვლის შესაძლებლობა.

კონფიდენციალურობა/პრივატულობაზე ფოკუსირებული საძიებო სისტემა DuckDuckGo-ს მიერ ჩატარებული ახალი კვლევით ირკვევა, რომ მნიშვნელობა არ აქვს რომელი ფანჯარა გაქვთ გახსნილი, Google მაინც აკეთებს ძიების შედეგების პერსონალიზებას.

პასუხის გაცემა

Please enter your comment!
Please enter your name here